هلال احمر فارس بر سکوی اول امداد و نجات کشور
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
برنامه شهرداری شیراز برای راه اندازی میز خدمت حقوقی و ملکی شهروندان
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶