“بطری آب” کشتی‌ گیر شیرازی را ضربه فنی کرد/ گرایی المپیک را از دست داد
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
برگزاری دوره مشق نور به سبک دختران تشکیلاتی در فارس
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷