معیشت باشگاه داران اولویت اداره کل ورزش و جوانان فارس
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
آوازه مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز به گوش جهانیان رسیده است
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۲