اهدای مدال جهانی گرایی به شهید گمنام + فیلم
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
فارس میزبان رقابت دوی صحرانوردی
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵