سیروس پاک فطرت: آوای ورزش در همسایگی به مدت ۲ ماه اجرا می شود
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
افتتاح نخستین مرکز بازگشت به تمرین در فارس
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۸