افتتاحیه مسابقات چوگو قهرمانی کشور در شیراز
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
افتخار آفرینی ورزشکار نوجوان استهباناتی در مسابقات جهانی دفاع شخصی
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷