درشب دوم مسابقات فوتسال رمضان بخش خفر رقم خورد
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
صفحه ورزشی ۳۰ اردیبهشت ۹۸ روزنامه تماشا
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰