پیش بینی اجرای ۱۶۰ برنامه خدمت رسان توسط گروه های جهادی در شمال غرب شیراز
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
کسب ۲ مقام ملی و استانی توسط دهکده نوآوری و فناوری رسا/ بومی سازی خدمات آزمایشگاهی توسط متخصصان این شرکت فناور برای نخستین بار در کشور
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷