افتتاح طرح های خدماتی با حضور استاندار در لارستان
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
افتتاح بزرگراه سرلشکر شهید استوار محمودآبادی با حضور سخنگوی دولت در شیراز
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲