ایجاد کارگروه‌های تحول در دانشگاه پیام نور فارس
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۷
شیراز آماده استقبال از مهمانان نوروزی است
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۷