استاندار فارس: ساعت بازدید اماکن گردشگری افزایش می یابد
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
امام جمعه شیراز: به اسم آزادی و انجام روزه خواری، به مردم آزار و اذیت روا نداریم
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۴