عملکرد جزیره  ای دانشگاه  ها و انقطاع فرهنگی
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
کارگاه آموزشی کاهش آسیب‌ و رشد تحصیلی دانش آموزان در لامرد برگزار می شود
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷