انتقاد استاد دانشگاه شیراز به برخی نامگذاری ها
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
دستور دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور برای تهیه گزارش از وجوه امانی دستگاه های اجرایی
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۲