انتصاب سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان آباده
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
شیراز میزبان جشنواره منطقه ای تئاتر پارس
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶