انجام هفتاد و دومین سفر شهرستانی استاندار فارس
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
شهردار شیراز: شهرداری هیچ پروژه تعطیل و نیمه تعطیل ندارد
۱۵:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲