نمایشگاه هنرهای تجسمی بناهای تاریخی ایران به روایت تصویر
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
روایت هنرمندان خانه دل افکن از بناهای تاریخی در عمارت مسعودیه
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹