باشگاه فن آوران افرا در فارس راه اندازی شد
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تکمیل زیرساخت های شهرک های صنعتی فارس با اولویت بندی پروژه ها
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹