بازیکن فارسی در تیم ملی بسکتبال با ویلچر
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
افتخارآفرینی ورزشکاران فارس در مسابقات پرس سینه کشور
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳