۱۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

محله گلشن شیراز نیازمند ایجاد زیرساخت های ورزشی/ قهرمانان ورزشی این محله در عرصه بین المللی خوش درخشیده اند

مدیرعامل دفتر تسهیلگری و توسعه محلی گلشن شیراز با اشاره به اینکه سرانه ورزشی در این محله با جمعیت ۲۰ هزار نفری مناسب نیست، خواستار ایجاد […]