۱۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۲

جهاگردان در بگدانه شیراز مسجد ساختند

گروه‌های جهادی استان فارس با همت خود در روستاهای بدون مسجد اقدام به ساخت این مکان عبادی می‌کنند که روستای بگدانه یکی از نمونه‌های این حرکت […]