۰۹:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

انتصاب فاطمه محمدی‌راد به عنوان مسئول کمیته قلم تندرستی هیئت ورزش های همگانی فارس

فاطمه محمدی راد با حکم رئیس هیئت ورزش های همگانی استان فارس به عنوان مسئول کمیته قلم تندرستی هیات ورزش های همگانی این استان منصوب شد‌. […]