۱۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

گردهمایی ورزش قلم تندرستی در شیراز برگزار می شود

با حضور اسدالله عزیزی دبیر کمیته قلم تندرستی فدراسیون ورزش های همگانی کشور و پابه گذار این ورزش نوین، نخستین گردهمایی قلم تندرستی استان فارس برگزار […]