۱۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

پای سخنان علی اکبر فیاض بخش از جانبازان استهبانی

مقدمه: “حاج علی اکبر فیاض بخش”،کارآفرین، روایتگر جنگ، اخوی دانشجو معلم و عارف شهید “علی اصغر فیاض بخش”، همسنگر شهدا، همرزم سرداران و همقطار با فرماندهان […]