۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

تجلیل از ۱۷ کمیته برتر هیئت ورزش های همگانی فارس در لیگ تندرستی ایران

آئین تجلیل از ۱۷ کمیته برتر هیئت ورزش های همگانی استان فارس در لیگ تندرستی ایران با مشارکت موسسه علمی – آموزشی عصر طلایی رشد کودک […]