۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

رای اعتماد دوباره به شیراز در هیئت مدیره اتحادیه شهرهای تاریخی جهان

شیراز برای دومین بار متوالی عضو هیئت مدیره اتحادیه شهرهای تاریخی جهان شد. به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی فارس به روز، شهردار کلانشهر شیراز گفت: شهرداری […]