۱۷:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

آیت اله دستغیب؛سیدالشهدای فارسیان

خاندان رفیع دستغیب از جمله خاندانهای مشهور و معروف ایران و فارس و بویژه شیراز در سده ها و خصوصا در دهه های اخیر محسوب میشوند.خاندانی […]