۱۷:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

کشاورزان استان فارس چند ساعت پمپ چاه را خاموش کنند، پاداش می گیرند؟

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس جزییات پاداش کشاورزان استان فارس به ازای میزان ساعت خاموشی را اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی فارس […]