۱۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

چهارشنبه‌های امام رضایی/پرواز کبوترانت دل مشتاقان را به پرواز در می‌آورد

بهشت همین نزدیکی است، بارگاه منورت قطعه‌ای از بهشت است که بد و خوب در آن جای دارند و این نشان از مهر بی‌حدت دارد که […]