۱۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

تکذیب صدور مجوز شهرداری شیراز برای گردهمایی اسکیت‌بازان ‌در بلوار شهید چمران

اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شهرداری شیراز طی بیانیه‌ای هرگونه صدور مجوز به منظور دعوت شهروندان برای تجمع در گردهمایی اسکیت‌بازان با مشارکت این نهاد […]