ستاره فوق سنگین وزنه برداری فارسی: به دنبال مدال جهانی و المپیک هستم/ دید اشتباهی نسبت به وزنه برداری بانوان وجود دارد
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
محمدی راد
انتصاب فاطمه محمدی‌راد به عنوان مسئول کمیته قلم تندرستی هیئت ورزش های همگانی فارس
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵