۱۶:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

پاک فطرت از کمیته داژبال رفت

محمد مهدی پاک فطرت بعد از یک دوره ۴ ساله بعنوان مسئول کمیته داژبال فارس از این سمت استعفا داد و جای خود را به محمدعلی […]