۲۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸

برنامه سلامت توسط کمیته پیشکسوتان برگزار می شود

رییس کمیته پیشکسوتان گفت: کمیته پیشکسوتان ورزشهای همگانی برنامه ای باهدف ورزش، تغذیه سالم و سلامتی ورزش همگانی برگزار می کند. به گزارش پایگاه خبری و […]