۱۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

رئیس کمیته آمادگی جسمانی شیراز:تفکر مدیران در وضع قوانین سمت و سوی مربیان باشد

رئیس کمیته آمادگی جسمانی شیراز گفت: باید تفکر مدیران و تصمیم گیران و کسانی که در وضع قوانین دخالت دارند به سمت مربیان غش کند. به […]