۱۹:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

در گفت و گوی ورزش پارس و رئیس هیات گلف شیراز مطرح شد: به دنبال معرفی این رشته به علاقه مندان هستیم/ این رشته آن طور که باید شناخته نیست

رئیس هیأت گلف شیراز گفت: به دنبال معرفی این رشته به علاقه مندان هستیم و برای این امر نیازمند حمایت و سرمایه گذاری در این رشته […]