هیات کاراته استان فارس در جمع برترین هیات های کشور قرار گرفت
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
ستارگان فارس در خانه، نتیجه را واگذار کرد
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۲