قهرمانی تیم البرز در مسابقات فوتبال مرکز وکلای قوه قضاییه کشور
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
ایران نایب قهرمان یونگ مودو ۲۰۲۱ مستر شیپ جهان
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲