بازدید استاندار فارس از پروژه سالن شش هزار نفری حسینی الهاشمی شیراز
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
علوم پزشکی شیراز مقام اول المپیاد کشوری را کسب کرد
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۹