دختران کونگ فو کار شیرازی در سکوی سوم مسابقات لیگ هنرهای فردی
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
پس از شش سال؛ مسابقات ریس قهرمانی در فارس برگزار شد
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸